Tin kinh tế
27/03/2024
Thực hiện điều lệ hoạt động của HTX nhiệm kỳ 2021 – 2026, được sự nhất trí của phòng nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ - Đảng ủy - ủy ban nhân dân xã, ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại nhà văn hóa xã HTX DVNN tổ chức đại hội đại biểu thành viên.
26/03/2024
Tính đến nay diện tích lúa gieo cấy trên toàn bộ diện tích của xã nhà đang ở thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh. Một số diện tích lúa phải gieo cấy lại do bị chết rét cũng đã hồi xanh. Để chăm sóc, bảo vệ lúa xuân được tốt, HTX kiểm tra đồng ruộng và có một số nội dung hướng dẫn "Công tác chăm sóc lúa xuân trong giai đoạn hiện nay"
04/03/2023
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Quỳnh Xá tổ chức hội nghị chuyển giao KHKT chăm sóc lúa xuân 2023
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.