1. Hội đồng nhân dân
  • 0

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

  • Bùi Đình Mậu

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 02273.917.731

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đ/c Nguyễn Văn Khánh

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0968 484 577

   • Đ/c Trần Văn Khiêm

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0949 217 165

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Đ/c Trương Đăng Học

     Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0367 001 125

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Đ/c Phạm Đình Thuy

      Chức vụ: Văn hóa – thể thao- du lịch

      SĐT: 036 953 7717

     • Mai Đạt Thành

      Chức vụ: Văn hóa- xã hội đảm nhiệm công tác Lao động, Thương binh và xã hội

     1. Công an xã
      • Đ/c Nguyễn Ngọc Khuynh

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0985 457 868

      • Đ/c Vũ Văn Quỳnh

       Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

       SĐT: 0989 341 654

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Đ/c Nguyễn Việt Hà

       Chức vụ: Địa chính xây dựng -GTCT

       SĐT: 0902 010 262

      • Đ/c Trần Quang Nhiên

       Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

       SĐT: 0975 121 657

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Đ/c Đoàn Thị Ánh

       Chức vụ: Văn phòng UBND - Đảng ủy- thống kê

       SĐT: 0358 416 510

     4. Trạm y tế xã
      • B.s Phan Văn Hân

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: 0983 753 396

     5. BCH quân sự xã
      • 0

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      • Đ/c Mai Văn Duy

       Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0389 500 912

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Thị Quỳnh

       Chức vụ: Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0353 172 398

   2. Thôn Bình Minh
    • Nguyễn Thị Thương

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0975 118 790

    • Nguyễn Văn Biện

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0983 502 095

    • Ngô Quang Khiêm

     Chức vụ: Phó trưởng thôn- Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0949 217 245

    1. Thôn Đông Hồng
     • Nguyễn Công Mận

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0367 149 192

     • Bùi Kim Sáng

      Chức vụ: Trưởng thôn - Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0971 389 168

     • Phạm Tiến Bột

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0386 867 634

    2. Thôn Xuân La
     • Lưu Quang Trung

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0949 581 970

     • Mai Đức Tải

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0374 211 657

     • Nguyễn Văn Tuấn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0394 016 155

    3. Thôn Ô Cách
     • Nguyễn Thị Hoa

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0353 087 313

     • Phạm Văn Hân

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0385 138 087

     • Nguyễn Thị Quy

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0978 905 728

    4. Thôn Xuân La Đông
     • Nguyễn Thị Sao

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0975.728.492

     • Đoàn Văn Khuy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0347.975.594

     • Trần Văn Sĩ

      Chức vụ: Phó trưởng thôn, công an viên thôn

      SĐT: 0976.609.283

    5. Thôn Dũng Tiến
     • Bùi Gia Bách

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0762 408 897

     • Phạm Hữu Mỳ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0342 266 768

     • Nguyễn Văn Dự

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0395 750 004