Quỳnh Xá tổ chức hội nghị chuyển đổi số
Ngày 30/11/2023

Quỳnh Xá tổ chức hội nghị chuyển đổi số

Danh Sách đại biểu dự hội nghị truyền thông số

chiều chủ nhật11/12/2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

 

Cán bộ, công chức xã :  

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Khánh

CT UBND xã

 

 

 1.  

Ô. Trần Văn Khiêm

Phó CTUBND

 

 

 1.  

Ô. Bùi Đình Mậu

BTĐU - CTHDND

 

 

 1.  

Ô. Trương Đăng Long

PBT ĐU

 

 

 1.  

Ô. Phạm Đình Tuyền

Chủ tịch MTTQ

 

 

 1.  

B. Lưu Thị Tâm

Bí thư đoàn xã

 

 

 1.  

Ô. Mai Văn Duy

Xã đội trưởng

 

 

 1.  

Ô. Đoàn Văn Huy

Trưởng đài TT

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Tiến Thực

Giám đốc HTX

 

 

 1.  

Ô. Bùi Đình Khoa

Chủ tịch ND

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Hiệu

Chủ tịch hôi CCB

 

 

 1.  

B. Mai Thị Hiên

Chủ tịch phụ nữ

 

 

 1.  

B. Phạm Thị Xuân

Kế toán ngân sách

 

 

 1.  

B. Đoàn Thị Ánh

Văn phòng UB

 

 

 1.  

Ô. Phạm Đình Thuy

CC Văn hóa

 

 

 1.  

Ô. Trần Quang Nhiên

CC TN - MT

 

 

 1.  

Ô. Trương Đăng Học

CC TP – HT

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Ngọc Khuynh

Trưởng công an xã

 

 

Bí thư chi bộ, trưởng thôn :

 1.  

B. Phạm Thị Tám

BTCB Xuân La

 

 

 1.  

B. Đoàn Thị Xiêm

BTCB Đông Hồng

 

 

 1.  

Ô. Bùi Gia Bách

BTCB Dũng Tiến

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Sao

BTCB XLĐ

 

 

 1.  

Ô. Phạm Công Bính

BTCB Ô Cách

 

 

 1.  

Ô. Trần Viết Thường

BTCB Bình minh

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Biện

Trưởng thôn BM

 

 

 1.  

Ô. Bùi Xuân Sáng

Trưởng thôn ĐH

 

 

 1.  

Ô. Lưu Quang Trung

Trưởng thôn XL

 

 

 1.  

Ô. Phạm Văn Hân

Trưởng thôn ÔC

 

 

 1.  

Ô. Đoàn Văn Khuy

Trưởng thôn XLĐ

 

 

 1.  

Ô. Phạm Hữu Mỳ

Trưởng thôn DT

 

 

Xuân La

 1.  

B. Bùi Thị Thu

BTCĐ thôn Xuân La

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Việt Hà

Chi ủy viên

 

 

 1.  

B. Lưu Thị Xuyền

Chi hội trưởng phụ nữ

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Thuần

Chi hội phó phụ nữ

 

 

Xuân la đông

 1.  

B. Vũ Thị Hương

BTCĐ thôn xuân la đông

 

 

 1.  

Ô. Trần Văn Sỹ

Thôn phó

 

 

 1.  

Ô. Vũ Văn Tiệp

Phó BTCĐ Xlđ

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Hường

Y tế thôn

 

 

 1.  

Ô. Mai Đình Ca

Chi ủy viên

 

 

 1.  

B. Phạm Thị Mai

Chi hội trưởng phụ nữ

 

 

Bình Minh

 1.  

Ô. Ngô Quang Cường

BTCĐ Bình Minh

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Hiển

Chi ủy viên

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Thương

Chi ủy viên

 

 

 1.  

B. Lương Thị Thoan

Chi hội trưởng phụ nữ

 

 

 1.  

Ô. Ngô Quang Tuế

Thôn phó

 

 

Đông Hồng

 1.  

B. Bùi Phương Thu

BTCĐ Đông Hồng

 

 

 1.  

B. Dương Thị Chuyên

Chi hội trưởng phụ nữ

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Xuân

Chi hội trưởng nông dân

 

 

 1.  

B. Phạm Thị Tâm

Y tế thôn

 

 

Ô Cách

 1.  

Ô. Nguyễn Tiến Bình

Chi ủy viên

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Quy

Chi hội trưởng phụ nữ

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Mơ

Y tế thôn

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Tuyển

Phó bí thư chi bộ

 

 

 1.  

B. Nguyễn Thị Hoa

Chi hội trưởng nông dân

 

 

Dũng tiến 

 1.  

Ô. Vũ Văn Duy

BTCĐ Dũng Tiến

 

 

 1.  

B. Trịnh Thị Nguyệt

Chi hội trưởng phụ nữ

 

 

 1.  

Ô. Bùi Gia Hài

Chi hội trưởng nông dân

 

 

 1.  

Ô. Phạm Phú Bốn

CCB Bình Minh

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Đính

CCB Bình Minh

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Công Mận

CCB Đông Hồng

 

 

 1.  

Ô. Phạm Thành Huế

Đông Hồng

 

 

 1.  

Ô. Phạm Đình Phụ

Xuân La

 

 

 1.  

Ô. Trần Văn Phơ

Xuân La

 

 

 1.  

Ô. Trần Văn Cốm

Ô Cách

 

 

 1.  

Ô. Mai Văn Thủy

Xuân La Đông

 

 

 1.  

Ô. Mai Văn Quý

Xuân La Đông

 

 

 1.  

Ô. Bùi Thọ Tăng

Dũng Tiến

 

 

 1.  

Ô. Nguyễn Văn Dậu

Bình Minh

 

 

69

Ô. Dương Công Xuân

Đông Hồng

 

 

70

B. Nguyễn Thị Anh

Đông Hồng

 

 

71

Ô. Lưu Quang khải

Xuân La

 

 

72

Ô. Nguyễn Văn Hiếu

Xuân La

 

 

73

B. Đoàn Thị Hà

Xuân La

 

 

74

Ô. Mai Thị Thúy

Ô Cách

 

 

75

Ô. Phạm văn Hiếu

Ô Cách

 

 

76

Ô. Phạm Văn Quyến

xuân La đông

 

 

77

Ô. Bùi Gia Mật

Dũng Tiến

 

 

78

B. Lã Thị Phượng

Xuân La

 

 

79

B. Chu Quỳnh Anh

xuân La đông

 

 

80

B. Phạm Thị Thảo

 

 

 

81

B. Nguyễn Thị Sứ

Xuân La

 

 

82

B. Bùi Thị Dung

Xuân La

 

 

83

B. Trần Thị Thùy

Xuân La

 

 

84

B. Đoàn Thị Hòa

xuân La đông

 

 

85

B. Trương Thị Yến

Xuân La Đông

 

 

86

B. Phạm Thị Làn

xuân La đông

 

 

87

B. Nguyễn Thị Hân

Xuân La

 

 

88

B. Nguyễn Thị Dung

Ô Cách

 

 

89

B. Nguyễn Thị Nhài

Bình Minh

 

 

90

B. Nguyễn Thị Hải

Xuân La

 

 

91

B. Trịnh Thị Phượng

Dũng Tiến

 

 

92

B. Trịnh Thị Mai

Dũng Tiến

 

 

93

B. Lê Thị Hà

Bình Minh

 

 

94

B. Nguyễn Thị Nhài

Bình Minh

 

 

95

B. Nguyễn Thị Thanh

Bình Minh

 

 

96

B. Dương Thị Ngôn

Đông Hồng

 

 

97

Ô. Phạm Đình Lượng

Xuân La

 

 

98

Ô. Đoàn Xuân Lẩy

Xuân La

 

 

99

B.  Đoàn Thị Miền

Xuân La

 

 

100

Ô. Nguyễn Văn Hội

Đông Hồng

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 219
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác