ĐỀ ÁN TÓM TẮT SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Ngày 22/02/2024

Ngày 30 tháng 01 năm 2024 UBND Huyện Quỳnh Phụ ban hành đề án số 02 ĐỀ ÁN TÓM TẮT SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ


Tổng lượt xem bài viết là: 224
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác