Quốc phòng - An ninh
04/04/2024
Đăng ký nghĩa vụ quân sự là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân
22/02/2024
Ngày 21 tháng 2 năm 2024 Liên ngành ban chỉ huy quân sự, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Quỳnh Xá long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.
22/02/2024
Ban chỉ huy quân sự tham mưu tặng quà.
22/02/2024
Thanh niên Quỳnh Xá hăng hái lên đường khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2024
22/02/2024
Ban chỉ huy quân sự xã Quỳnh Xá làm tốt công tác tổ chức sinh hoạt quân nhân dự bị
31/10/2023
Quỳnh xá tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân 2024
31/10/2023
Quỳnh xá tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân 2024
31/10/2023
Kế hoạch tuyển chon gọi công dân nhập ngũ năm 2024
03/03/2023
Gặp mặt tân binh 2023
03/03/2023
bch quân sự tổ chức hội nghị sinh hoạt quân nhân dự bị